Miejsce:
Hotel Mercure Centrum
Warszawa, ul. Złota 48/54
Termin:
12.04.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.


Program

9:00 - 9:10
Otwarcie Warsztatów
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
9:10 - 10:10
SESJA 1
Sesja sponsorowana firmy Celgene
Przewodniczący: Prof. Wiesław W. Jędrzejczak, Prof. Grzegorz Basak, Prof. Lidia Gil
 • 9:10 - 9:35
  Monoklonalna hematopoeza (CHIP)
  Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
 • 9:35 - 10:00
  Zmiany molekularne u chorych na MDS
  Prof. Lidia Gil
 • 10:00 - 10:10
  Dyskusja
10:10 - 10:25
Przerwa kawowa
10:25 - 12:00
SESJA 2
Przewodniczący: Prof. Maria Podolak-Dawidziak, Doc. dr. hab. Beata Stella-Hołowiecka
 • 10:25 - 10:50
  Diagnostyka różnicowa niedokrwistości syderoblastycznych
  Prof. Maria Podolak-Dawidziak
 • 10:50 - 11:15
  Nowe leki w leczeniu niedokrwistości u chorych na MDS
  Dr hab. Beata Stella-Hołowiecka
 • 11:15 - 11:40
  Nocna napadowa hemoglobinuria-ocena efektywności leczenia ekulizumabem
  Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
 • 11:40 - 11:50
  Opis przypadku
  Dr Alina Urbanowicz
 • 11:50 - 12:00
  Dyskusja
12:00 - 12:15
Przerwa kawowa
12:15 - 14:00
SESJA 3
Przewodniczący: Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. Agnieszka Wierzbowska
 • 12:15 - 12:35
  Terapie stosowane dzisiaj i jutro w MDS niższego ryzyka
  Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
 • 12:35 - 13:00
  Terapie celowane w leczeniu ostrych białaczek szpikowych
  Prof. Agnieszka Wierzbowska
 • 13:00 - 13:20
  Wyniki leczenia azacytydyną w Polsce
  Dr Krzysztof Mądry
 • 13:20 - 13:40
  Zastosowanie azacytydyny po allo-HSCT
  Dr Ewa Karakulska-Prystupiuk
 • 13:40 - 13:50
  Opis przypadku
  Dr Magdalena Małek
 • 13:50 - 14:00
  Dyskusja
14:00 - 14:15
Przerwa kawowa
14:15 - 15:45
SESJA 4
Sesja sponsorowana firmy Celgene
Przewodniczący: Prof. Andrzej Hellmann, Dr Krzysztof Mądry
 • 14:15 - 14:40
  Nowotwory eozynofilowe
  Prof. Andrzej Hellmann
 • 14:40 - 15:05
  Nowotwory MDS/MPL
  Dr Joanna Drozd-Sokołowska
 • 15:05 - 15:25
  Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne immunofenotypu w zespołach mielodysplastycznych
  Dr Maciej Majcherek
 • 15:25 - 15:35
  Opis przypadku
  Dr Karol Lis
 • 15:35 - 15:45
  Dyskusja
15:45 - 15:55
Zakończenie Warsztatów
Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
15:55
Poczęstunek

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.


Patronat

Patronat Naukowy:

PTHiT
PALG
SEKCJA DS. MDS
PRZY PALG

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Partnerzy

Partner Główny:

Celgene

Partner Wspierający:

Alexion

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat

Organizator

Eleven